Пилатес и сколиоза

Пилатес и сколиоза


Според Националната фондација за сколиоза, сколиозата (искривеност на ‘рбетот) погодува околу 6-9 милиони луѓе во Соединетите држави. Сколиозата може да се развие во детството или во раното детство. Сепак, примарната возраст на почетокот на сколиозата е 10-15 години, што се јавува подеднакво кај двата пола.

Жените имаат 8 пати поголема веројатност да напредуваат до крива магнитуда која бара третман. Сколиозата може да доведе до хронична болка, оштетување на белите дробови и срцето и забележителна промена во изгледот, што може да резултира со самосвест кај оние кои ја имаат. Пилатесот може позитивно да влијае на безброј фактори поврзани со искривениот ‘рбет и неурамнотежената мускулатура поврзана со сколиозата. Со повеќе практичари и пациенти кои користат пилатес во нивниот режим на лекување.

Scroll to Top